Děti a jejich soukromí

Lidé často nerespektují soukromí dětí a mnohdy si to ani neuvědomují. Narušiteli soukromí dětí nemusí být jen cizí lidé, nezřídka se jimi stávají učitelé, příbuzní nebo rodiče. Mnozí z nás se setkali například s tím, že rodiče nebo třeba vedoucí na dětských letních táborech čtou soukromou dětskou korespondenci.
Samy děti také často porušují soukromí jiných dětí. Svým neopatrným chováním především na internetu umožňují lidem se špatnými úmysly proniknout do svého soukromí a vystavují se tak nebezpečí zneužití, více v kapitole Sociální sítě.

Děti mají následující práva

1) Děti mají právo na své soukromí stejně jako každý dospělý člověk. Mají právo na vlastní postel, vlastní pracovní koutek.

2) Nikdo nemá právo špinit jméno dítěte a pomlouvat ho. Zároveň nikdo nemůže zasahovat do způsobu života jeho rodiny. Dítě si také svobodně může zvolit náboženství a nikdo mu nemůže upírat právo na svobodné myšlení.

3) Každé dítě má právo svobodně vyjádřit své názory a vyjadřovat se k záležitostem ovlivňujícím jeho život.

4) Dítě má právo na přístup k informacím, které jsou přiměřené jeho věku. Má právo na vzdělání, stejně jako na hru a zábavu.

5) Děti mají právo na ochranu proti všem druhům krutosti, vykořisťování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny a v neposlední řadě právo na ochranu proti poškozování v systému trestního práva.

Praktické rady

1) Pokud máte pocit, že někdo z vašeho okolí, rodiče nebo učitelé, porušují některé z vašich práv, upozorněte je na to. Odkažte je na Úmluvu o právech dítěte a situaci s nimi proberte.

2) Pokud s vámi o problému nejsou ochotni hovořit a nadále zasahují do vašeho soukromí, obraťte se o radu na Úřad pro ochranu osobních údajů

3) Jestli máte pocit, že se nemůžete s obavami svěřit rodičům ani nikomu blízkému, můžete zkusit bezplatné linky bezpečí.
Celostátní bezplatná linka bezpečí pro děti 800 155 555
Děti na útěku z domova můžou také využít linku zvanou Vzkaz domů na čísle 800 111 113
Dotazy ohledně dětských práv je možné pokládat na www.detskaprava.cz

Zajímavé odkazy

Práva dětí jsou zakotvena v dokumentu s názvem Úmluva o právech dítěte, který byl přijat 20. listopadu 1989 v New Yorku. Součástí právního řádu České republiky se stala 1. ledna 1993. Dítětem se zde rozumí každý člověk mladší osmnácti let.

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kamerám na školách hledejte zde

Plné znění úmluvy stahujte zde.

Dětská práva, soukromí a internet

I na internetu mají děti právo vyhledávat informace, bavit se a mít své soukromí. Anonymita internetu a zdánlivá intimita tzv. sociálních sítí, kde se v současné době odehrává většina internetové komunikace, představuje pro děti zároveň značné nebezpečí.

Práva dětí na internetu

1) Děti mají právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.

2) Mají právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti. Nikdo nemá právo je obtěžovat nebo trápit.

3) Také děti mají právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznají nebo kterým nevěří.

4) Děti mají právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky. Stejně tak mají právo požádat o pomoc rodiče nebo vychovatele, kdykoliv se nebudou cítit bezpečně nebo si nebudou vědět rady.

5) Mohou a v rámci vlastní bezpečnosti by určitě měly nahlásit každého, kdo se podle jejich názoru chová divně nebo dává divné otázky.

6) Nemusí se cítit provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.

7) Lidé na internetu musí dětem prokazovat respekt. Děti mají právo cítit se v bezpečí a být v bezpečí.

Tato práva vyplývají z Listiny dětských práv na internetu zpracované podle mezinárodní neziskové organizace ICRA (Internet Content Rating Association)

Praktické rady pro děti na internetu

1) Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno, adresu, věk). Nikdy na internetu nesděluj nic, co bys neřekl cizímu člověku na ulici. Rozhodně nikomu neříkej heslo, ani dospělým, je to klíč k tvému soukromí.

2) Dej si pozor na sociální sítě, jako je např. Facebook. Ačkoliv to vypadá, že jsi tam mezi svými přáteli, stále je to internet, kde je dobré chránit informace o sobě a nikomu neříkat nic soukromého. O tom, jak je bezpečně používat najdeš více v kapitole Sociální sítě.

3) Mluv s rodiči o tom, s kým ses seznámil na internetu. Mají víc zkušeností a dokáží tě varovat před nepoctivými lidmi. Když se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, požádej rodiče o svolení a nechoď na schůzku bez doprovodu dospělého.

4) Když se na internetu setkáš s něčím, co tě uvádí do rozpaků nebo po čem se cítíš trapně, nahlas to rodičům nebo učiteli. Nahlásit to můžeš i na stránkách www.internethotline.cz nebo www.internethelpline.cz a taky na čísle 166 111.