Sledování na pracovišti

Nové technologie elektronické komunikace i nové způsoby pořizování a zpracovávání obrazového a zvukového záznamu, rozšířily možnosti zaměstnavatelů kontrolovat své zaměstnance. V posledních letech se tak objevují případy sledování emailové, telefonické či jiné elektronické komunikace zaměstnanců, sledování jejich pohybu prostřednictvím GPS či polohy mobilního telefonu, sledování pomocí kamerových systémů.
Proti nepřiměřenému, tajnému či ponižujícímu dohledu se však můžete bránit.

Vaše práva

  1. 1) Vaše soukromí nesmí zaměstnavatel narušovat otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem a záznamem vašich telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou vám adresovaných listovních zásilek (§316 odst. 2 zákoníku práce)

  2. 2) V případě, že má zaměstnavatel závažný důvod k zavedení některých kontrolních mechanismů, je povinen vás informovat o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění.

  3. 3) Některé způsoby dohledu nemůže zaměstnavatel provádět, pokud mu k tomu neposkytnete souhlas (například zpracovávat informace o vámi navštívených internetových stránkách, pořizovat nahrávky z porad a seminářů)

  4. 4) Zaměstnavatel nesmí údaje o vašem soukromí zveřejnit, pokud mu k tomu neudělíte souhlas.

Praktické rady

  1. 1) V případě, že máte podezření, že jste v zaměstnání nepřiměřeně sledováni, upozorněte zaměstnavatele na svá práva na ochranu soukromí a jeho zákonné povinnosti.

  2. 2) Pokud zaměstnavatel nadále nerespektuje vaše práva, pokuste se o jeho jednání nashromáždit důkazy či svědectví ostatních zaměstnanců. Ty využijte na podporu svých dalších kroků.

  3. 3) Požádejte odborovou organizaci ve vaší firmě, aby se zasadila za vaše práva (formulář)

Zajímavé odkazy

Zákon o ochraně osobních údajů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytování dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 22/58/ES

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Doporučení č. R (89) 2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání.
Zákoník práce.

Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů na Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců.

Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů na téma Zaměstnavatel jako správce osobních údajů.

Formuláře

VÝZVA ODBOROVÉ ORGANIZACI


PODNĚT KE KONTROLE INSPEKTORÁTU PRÁCE


OBČANSKOPRÁVNÍ ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI


PODNĚT K ÚOOÚ


NOMINUJTE PŘÍLIŠ ZVĚDAVÉHO ZAMĚSTNAVATELE DO SOUTĚŽĚ O NEJVĚTŠÍHO SLÍDILA.