Veřejné kamerové systémy

V posledních letech prudce roste počet instalovaných kamerových systémů, které zabírají veřejně přístupné prostory. I když je právní úprava jejich zavádění
a využívání komplikovaná a v některých oblastech nedostatečná, máte i přesto možnost prosazovat v této oblasti svá práva a chránit své zájmy.

Vaše práva

 1. 1) Máte právo na informace o tom, kdo, kde a jakým způsobem sleduje prostor kamerovým systémem

 2. 2) Máte právo na to, aby do vašeho soukromí bylo sledováním zasahováno jen odůvodněně a v minimální nezbytné míře

 3. 3) Máte právo požádat provozovatele systému o vysvětlení, pokud zjistíte, nebo se domníváte, že zpracovává záznam z kamer v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého a osobního života

 4. 4) Máte právo za určitých okolností žádat poskytnutí záznamu, na němž jsou obsaženy vaše osobní údaje

 5. 5) Máte právo se bránit proti neoprávněnému sbírání a využívání pořízeného záznamu
 

Praktické rady

 1. 1) Všímejte si, kde všude jsou naistalované kamerové systémy

 2. 2) Pokuste se zjistit, kdo je jejich provozovatelem. Informaci je provozovatel povinnen zveřejnit na místě sledování (v případě Policie ČR a Městské policie ?vhodným způsobem?, t.j. např. na internetových stránkách)

 3. 3) V registru vedeném Úřadem na ochranu osobních údajů můžete zjistit, zda příslušný provozovatel (obchodní dům, škola, restaurace, banka a pod.) požádal o registraci a po jakou dobu a pro jaký účel záznam uchovává.

 4. 4) V případě, že není provozovatel registrován, nebo řádně neinformuje o jejich nasazení, můžete podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (formulář). Pozor! Městská policie a Policie ČR nemusí kamerové systémy registrovat.

 5. 5) Všichni provozovatelé kamerových systémů (včetně policií) jsou povinni poskytnout informaci o vašich osobních údajích, které zpracovávají. Pokud z nějakého důvodu potřebujete záznam z kamerového systému (stali jste se třeba na místě obětí trestného činu), můžete o něj požádat. Vzor žádosti najdete zde (formulář).

  FORMULAR_ZADOST O INFO ZO ZPRAC OU DLE § 12

 6. 6) Můžete žádat o vymazání záznamu kamerových systémů na nichž jste byli zachyceni, pokud byl pořízen nebo je uchováván neoprávněně (formulář)

  FORMULAR_VYMAZANI KAMER ZAZNAMU

 7. 7) V případě, že vám provozovatel nevyhoví, obraťte se ze stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. (formulář) Podat stížnost můžete i přímo, bez toho, abyste požádali provozovatele o nápravu.

  FORMULAR_PODNET K UUOU KAMERY


Zajímavé odkazy

Zákon o ochraně osobních údajů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytování dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 22/58/ES

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Stanovisko Pracovní skupiny (Working Party 29) č. 4/2004 ke zpracování osobních údajů prostředky kamerového sledování.

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice kamerových systémů.

Článek o kamerových systémech a ochraně soukromí na Slidilove.cz

Příklad z praxe

V srpnu 2007 se na Úřad na ochranu osobních údajů obrátil majitel bytu v plzeňské lokalitě Na Belánce, který zjistil, že okna jeho bytu sleduje kamera městské policie a záznam z jeho kuchyně přenáší na internet. ?Máme strach z toho, zda kameru už někdy někdo v minulosti nezneužil. V současné době už si doma nejsme jisti svým soukromím,? prohlásil tehdy podle listu Mladá fronta Dnes poškozený majitel. Případ získal širokou publicitu a plzeňský magistrát dostal za rozšiřování kamerového systému a jeho špatnou kontrolu v roce 2007 negativní Cenu pro největšího úředního slídila.

V červnu 2008 dospěl Úřad na ochranu osobních údajů k závěru, že došlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů, seznámil s výsledkem svého šetření vedení plzeňské radnice a uložil kroky k nápravě. Ředitel Městské policie v Plzni Luděk Hosman při té příležitosti prohlásil, že se postará, aby záznamy kamer už nebylo možné sledovat na internetu a neměli k nim mít přístup úředníci magistrátu nebo správy veřejného statku jako v minulosti. Strážník, který byl odpovědný za nasměrování kamery do okna bytu byl za chybu postižen finančně.